Privacy- en cookiestatement

In deze privacy- en cookiestatement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Brand Masters B.V. & Brand Masters Warehousing B.V. (hierna te noemen: Brand Masters) verzamelt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Bovendien wordt in deze privacy- en cookiestatement gewezen op de risico’s, regels, waarborgen en rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens alsook de wijze waarop de rechten met betrekking tot deze verwerking kunnen worden uitgeoefend. 

Identiteit 
De besloten vennootschap Brand Masters B.V. & Brand Masters Warehousing B.V.
bezoekadres: Innovatiepark 8, 4906 AA Oosterhout
T: +31 (0)162 763 414
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.brandmasters.nu


Welke persoonsgegevens verzamelt Brand Masters  voor welke doeleinden?
Brand Masters  verzamelt persoonsgegevens zodat wij u kunnen identificeren. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, u als bezoeker van de website en/of klant in dit geval. We verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens, zoals uw geslacht, naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, bezorg- en/of factuuradres, camerabeelden bij de ingang van ons pand, gegevens over uw activiteiten op deze internetsite en uw IP-adres. Brand Masters zal u nimmer om bijzondere persoonsgegevens, zoals geloofsovertuiging, politieke meningen, ras, gezondheid of anders, vragen. Het doel van deze gegevensverwerking is het leveren of geleverd krijgen van de door u verzochte producten en diensten, de administratie van, communicatie met u, het maken van reclame, het verbeteren van onze websites, producten en diensten, veiligheid en voor andere gerechtvaardigde commerciële doeleinden. 

Toestemming
Brand Masters zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete  toestemming, dan heeft u altijd het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd, tenzij er een andere wettelijke grondslag is voor het verwerken van uw gegevens.

Verwerking persoonsgegevens 
De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van een overeenkomst, door u gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief en/of reclameboodschappen) of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. De verwerking van persoonsgegevens vindt niet uitsluitend plaats op basis van een geautomatiseerde verwerking. Als u deze gegevens niet verstrekt dan kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Bewaartermijn persoonsgegevens 
Brand Masters  zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor ze verzameld zijn. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal geschieden aan de hand van de volgende criteria:  

  • Administratieve gegevens (inclusief persoonsgegevens): zeven jaar vanaf het moment van vastlegging;
  • Camerabeelden bij de ingang van ons pand: twee weken na opname;
  • Overige gegevens (inclusief eventuele persoonsgegevens): vijf jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien Brand Masters een reden heeft om aan te nemen dat zij zich geconfronteerd kan zien met een eventuele aansprakelijkstelling, bedraagt de verjaringstermijn  twintig jaar. Deze termijn is gebaseerd op langste verjaringstermijn uit de wet, volgend uit artikel 3:306 BW.

De ontvangers van de persoonsgegevens
Brand Masters verstrekt de persoonsgegevens niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers zonder uw toestemming, een derde land of een internationale organisatie, tenzij Brand Masters  daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Rechten betrokkenen 
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om ons inzage te verzoeken van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen, indien de verwerking is gericht op toestemming en de verweking via geautomatiseerde procedés wort verricht.  Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparaat waarmee u onze website gebruikt wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In deze verklaring lichten wij toe wat dit voor u betekent.

Toestemming
Voor functionele cookies (zie verder) en voor cookies van Google Analytics (zie verder) vragen wij geen toestemming. Voor alle andere cookies vragen wij u toestemming om deze te plaatsen alvorens wij deze plaatsen.

Functionele cookies
Onze website plaatst sessiecookies. Deze sessiecookies worden standaard gebruikt door de programmeertaal waarmee onze website is geprogrammeerd. Deze sessiecookies zorgen vooral voor een makkelijk en ongestoord gebruik van de website. De sessiecookies worden automatisch van uw apparaat verwijderd als u de browser sluit. 

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaats van het Amerikaans bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google een verwerkersovereenkomst gesloten en daarbij Google verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook hebben wij het doorsturen van IP-addressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld. 

Social media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, met name Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ en Instagram. Deze buttons plaatsen cookies.Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacy- en cookiestatement en andere (algemene) voorwaarden van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

Retargeting cookies
Met uw toestemming gebruiken wij zogenaamde retargeting cookies van Google Adwords en Facebook waarmee wij op de sites van derden advertenties kunnen tonen die gerelateerd zijn aan uw eerdere bezoeken aan onze website.

Verwijdering
Wanneer u wilt dat websites helemaal geen cookies plaatsen, dan kunt u hiervoor uw browser instellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Daarnaast kunt u de cookies die al zijn geplaatst, verwijderen. Let er hierbij op dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Beveiliging van persoonsgegevens 
Brand Masters respecteert bij het gebruik van de persoonsgegevens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Brand Masters  draagt er, door die gegevens te beveiligen, zorg voor dat die gegevens geheim gehouden worden. Daarbij neemt  Brand Masters in ieder geval de volgende maatregelen in acht:

  • Op de pagina waar uw persoonsgegevens verstrekt worden, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding;
  • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding; 
  • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen;
  • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software. 

Brand Masters is niet in staat te garanderen dat de beheerders van de websites waarnaar de door haar beheerde websites links bevatten, de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming respecteren.

Wijzigingen in de privacy- en cookiestatement
Brand Masters  behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookiestatement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. 

Vragen 
Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons via onderstaande gegevens.

Telefoon: +31 (0)162 763 414
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Postadres: Innovatiepark 8, 4906 AA Oosterhout


Oosterhout, 22 mei 2018